Activitati_metodice_17_18_chimie_Suceava

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE

din cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de chimie,

în anul şcolar 2017-2018

 

 

CERCUL SUCEAVA – GIMNAZIU

Responsabili de cerc: prof. Ignătescu Olga Olimpia

SEMESTRUL I:

Tema: Experimentul didactic între real și virtual

Forme de realizare:

 • Schimb de experiență cu profesorii de chimie gimnaziu/ liceu, cu tema: „Experimentul de laborator- între real și virtual”
 • Dezbatere pe baza experimentelor prevăzute în programa școlară și modalități eficiente de realizare a acestora în laborator
 • Dezbateri metodice.
 • Portofoliul profesorului de chimie.

Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Nr.4 Suceava

Data: 21 septembrie 2016, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Petronela Bobric și prof. Olga Olimpia Ignătescu

SEMESTRUL al II-lea

Tema: Modalități de integrare a experimentului de laborator în lecțiile de chimie

Forme de realizare:

 • Lecție experimentală la clasa a VII-a
 • Referat –”Experimentul- metodă de explorare directă a realității”

Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Academician H. Mihăescu Udești (structura Școala Gimnazială Plăvălari

Perioada: 3 mai 2018, ora 11.00

Cine răspunde: prof.Daria Iavnic

                      

                      

CERCUL SUCEAVA – LICEU

Responsabili de cerc: prof. Capbun Dana-Gabriela

SEMESTRUL I

Tema: Experimentul didactic între real și virtual

Forme de realizare:

 • Schimb de experiență cu profesorii de chimie gimnaziu/ liceu, cu tema: „Experimentul de laborator- între real și virtual”
 • Dezbatere pe baza experimentelor prevăzute în programa școlară și modalități eficiente de realizare a acestora în laborator
 • Dezbateri metodice.
 • Portofoliul profesorului de chimie.

Locul de desfăşurare: Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava

Data: 21 septembrie 2017, ora 9.00

Cine răspunde: prof. Roșu Rodica, prof. Huțupaș Anișoara, prof. Siminel Genoveva, laborant ing. Negriuc Carmen, prof. Capbun Dana-Gabriela

 

SEMESTRUL al II-lea

Tema: Experimentul integrat la clasele de stiintele naturii

Forme de realizare:

 • Prezentare PPT
 • „Rolul experimentului chimic integratin intelegerea notiunilor de chimie„

Locul de desfặşurare: Colegiul National Ștefan cel Mare Suceava

Data: 26 mai 2018, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Brindusa Mihai, prof. Strugariu Aurelia, prof. Capbun Dana-Gabriela

 

CERCUL ZONA FĂLTICENI – GIMNAZIU

Responsabili de cerc: prof. Popa –Ion Olguţa

 

SEMESTRUL I

Tema: Experimentul didactic între real și virtual

Forme de realizare:

 • Importanța experimentul didactic în formare competențelor și abilităților de lucru practic și virtual în laboratorul de chimie
 • Lecție demonstrativă experimentală cu tema ”Reacții chimice”
 • Dezbatere privind tematica experimentelor practice și virtuale propuse a fi realizate la clasa
 • a VII și VIII a în cadrul lecțiilor de chimie.
 • Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Al I. Cuza Fălticeni

Data: 28 septembrie 2017, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Arcip Ana, prof. Popa –Ion Olguța

 

SEMESTRUL II

Tema: ”Rolul resurselor naturale în dezvoltarea motivației și a interesului elevilor pentru învățarea chimiei”

Forme de realizare:

 • Prezentarea principalelor categorii de resurse naturale și a rolului lor în cresterea motivației și atractivității pentru învațarea chimiei la elevi
 • Excursie tematică
 • Dezbatere pe baza tematicii propuse

Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Vasile Tomegea Boroaia

Data: 03 mai 2018, ora 9.00

Cine răspunde: prof. Moroșan Lucia, prof. Popa –Ion Olguța

 

CERCUL FĂLTICENI – LICEU

Responsabili de cerc: prof. Oniciuc Liliana

SEMESTRUL I

Tema: Experimentul didactic între real și virtual

Forme de realizare:

 • Prezentare de materiale în Power Point.
 • Accesarea unor platforme virtual
 • Dezbatere pe marginea temei
 • Noutăți editoriale
 • Portofoliul profesorului de chimie

Locul de desfăşurare: Colegiul Național Nicu Gane” Fălticeni

Data: 28 septembrie 2017, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Arămăscu Maria, prof. Niță Axinia, prof. Oniciuc Liliana, prof. Despa Georgeta

 

SEMESTRUL al II-lea

Tema: Metode clasice și moderne de evaluare în lecțiile de chimie

Forme de realizare:

 • Strategii moderne de evaluare la lecţia de chimie
 • Dezbatere pe baza tematicii abordate.
 • Noutăți editoriale

Locul de desfăşurare: Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni

Data: 10 mai 2018, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Andrei Carmen, prof. Popîrțac Ana, prof. Hopu Victoria, prof. Oniciuc Liliana

 

CERCUL RĂDĂUŢI-GIMNAZIU

Responsabil de cerc: prof. Hatnean Cornelia

 

SEMESTRUL I

Tema: “Experimentul de laborator- între real și virtual”

Forme de realizare:

 • Schimb de experiență cu profesorii de chimie gimnaziu/ liceu, cu tema: „Experimentul de laborator- între real și virtual”
 • Dezbatere pe baza experimentelor prevăzute în programa școlară și modalități eficiente de realizare a acestora în laborator. Material realizat/ aplicat: de prof. Hatnean Cornelia, Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți, prof. Hatnean Liviu și Liteanu Cornelia- Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți, prof. Țofei Gela- Școala Gimnazială Regina Elisabeta + Colegiul Tehnic Rădăuți
 • Dezbateri metodice.
 • Portofoliul profesorului de chimie

Locul de desfăşurare:, Școala Gimnazială Regina Elisabeta, jud. Suceava.

Data: 21 septembrie 2017, ora 11,30

Cine răspunde: prof. Hatnean Cornelia, Școala Gimnazială Bogdan Vodă, prof. Țofei Gela- Școala Gimnazială Regina Elisabeta și prof. Hatnean Liviu – Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuți.

 

SEMESTRUL al II-lea

Tema: Modalități de realizare a experimentelor chimice

Forme de realizare:

 • Schimb de experiență cu profesorii de chimie gimnaziu/ liceu, cu tema: „Chimia aplicativă”- Excursie de documentare – Zona Ardeal- 18-20 mai 2017
 • Dezbateri metodice
 • Concurs zonal de chimie „CHIMiE Hurmuzachi”, ediția a VII-a; pentru elevii de clasa a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a, 17 mai 2017- prof. Hatnean Liviu, Hatnean Cornelia, Liteanu Cornelia și Saviuc Magdalina Apolonia.

Locul de desfăşurare: Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți

Data: 17 mai 2018, ora 8.30

Cine răspunde: prof. Hatnean Cornelia și Hatnean Liviu.

 

CERCUL RĂDĂUŢI-LICEU

Responsabil de cerc: prof. Hatnean Gheorghe Liviu

                            

SEMESTRUL I

Tema: Experimentul de laborator- între real și virtual

Forme de realizare:

 • Schimb de experiență cu profesorii de chimie gimnaziu/ liceu, cu tema: „Experimentul de laborator- între real și virtual”
 • Dezbatere pe baza experimentelor prevăzute în programa școlară și modalități eficiente de realizare a acestora în laborator. Material realizat/ aplicat: de prof. Hatnean Cornelia, Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți, prof. Hatnean Liviu și Liteanu Cornelia- Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți, prof. Țofei Gela- Școala Gimnazială Regina Elisabeta + Colegiul Tehnic Rădăuți
 • Dezbateri metodice
 • Portofoliul profesorului de chimie

Locul de desfăşurare:, Școala Gimnazială Regina Elisabeta, jud. Suceava.

Data: 21 septembrie 2017, ora 11,30

Cine răspunde: prof. Hatnean Cornelia, Școala Gimnazială Bogdan Vodă, prof. Țofei Gela- Școala Gimnazială Regina Elisabeta și prof. Hatnean Liviu- Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuți.

 

SEMESTRUL al II-lea

 

Tema: “ Modalități de realizare a experimentelor chimice”

Forme de realizare:

 • Schimb de experiență cu profesorii de chimie gimnaziu/ liceu, cu tema: „Chimia aplicativă”- Excursie de documentare- Zona Ardeal- 18-20 mai 2017
 • Dezbateri metodice
 • Concurs zonal de chimie „CHIMiE Hurmuzachi”, ediția a VII-a; pentru elevii de clasa a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a, 17 mai 2017- prof. Hatnean Liviu, Hatnean Cornelia, Liteanu Cornelia și Saviuc Magdalina Apolonia

Locul de desfăşurare: Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți

Data: 17 mai 2018, orele 8.30

Cine răspunde: prof. Hatnean Cornelia și Hatnean Liviu.

 

CERCUL GURA HUMORULUI – CÂMPULUNG MOLDOVENESC – VATRA DORNEI – GIMNAZIU

Responsabil de cerc: prof. Ichim Belamiea

SEMESTRUL I

Tema: “Experimentul didactic intre real și virtual”

Forme de realizare:

 • Referat metodic “Experimentul didactic intre real și virtual”
 • Prezentarea unei liste de propuneri concrete de experimente chimice obligatorii, in conformitate cu programa școlară pentru gimnaziu.
 • Masă rotundă – dezbateri pe marginea temei și a lucrărilor de laborator din programa de gimnaziu.
 • Noutăţi editoriale în specialitate.
 • Reactualizarea bazei de date.

Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului

Data: 29 septembrie 2017, ora 11.30

Cine răspunde: prof. Arnăutu Mariana, prof. Ichim Belamiea

 

SEMESTRUL al II-lea

Tema: „Pregătirea diferențiată a elevilor în învățarea chimiei”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Prezentare referat metodic
 • Prezentare miniprogramă pentru elevii capabili de performanță
 • Dezbatere pe marginea temei

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Dimitrie Guști Fundu Moldovei

Data: 23 mai 2018, ora 10.30

Cine răspunde: prof.Iacoban Minodora, prof. Ichim Belamiea

 

CERCUL GURA HUMORULUI – CÂMPULUNG MOLDOVENESC – VATRA DORNEI – LICEU

Responsabili de cerc: prof. Ciubotariu Mariana                          

SEMESTRUL I

Tema: Experimentul didactic între real și virtual

Forme de realizare:

 • Referat metodic
 • Realizarea unei baze de date cu activitățile experimentale obligatorii, conform programei școlare
 • Dezbateri pe marginea experimentelor realizabile și a materialelor disponibile
 • Reactualizarea bazei de date
 • Locul de desfăşurare: Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului
 • Data: 28 septembrie 2017, ora30

Cine răspunde: prof. Zup Mariana, prof. Purcăreață Lucica, prof. Mihalcea Elena, prof. Ciubotariu Mariana                          

 

SEMESTRUL al II-lea

 • Tema: Chimia altfel

Forme de realizare:

 • Activitate demonstrativă
 • Referat metodic „Metode alternative de predare-învățare a chimiei”
 • Discuții metodice de proiectare didactică

Locul de desfăşurare : Colegiul Silvic Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

Data : 10 mai 2018, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Baltag Maria, prof. Corbotiuc Virginia, prof. Ciubotariu Mariana

 

 

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR METODICE

·  Asigurarea calităţii curriculumului de specialitate: aplicarea Programei de chimie, îmbunătăţirea ofertei CDŞ, cunoaşterea şi aplicarea programelor curriculare şi a programelor de evaluare a elevilor prin examenul de Bacalaureatul naţional 2018
·  Rolul experimentului de laborator și a experimentului virtual în învățarea eficientă a chimiei – integrarea eficientă în lecţie a lucrărilor practice
·  Disciplinele opţionale – o oportunitate în întâmpinarea cerinţelor educaţionale diversificate ale elevilor
·  Instrumente şi tehnici de evaluare clasice şi moderne cu valoare stimulativă şi motivantă, pentru implicarea activă a elevului în actul didactic
·  Abordarea interdisciplinarặ a noţiunilor de chimie, facilitarea transferului de cunoştinţe acumulate între diferite domenii de studiu, corelarea noţiunilor acumulate cu aspecte întâlnite în cotidian
·  Tehnici şi procedee de înregistrare şi monitorizare a progresului şcolar la disciplina chimie
·  Aplicarea strategiilor şi tehnicilor de instruire diferenţiată în predarea chimiei

·  Adaptarea programei școlare la nevoile elevilor cu cerințe speciale (elevi capabili de performanță, elevi cu CES etc.)

 

 

 

Reclame