TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE

din cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de chimie,

 în anul şcolar 2013-2014

Cercuri pedagogice 2013-2014

CERCUL SUCEAVA – GIMNAZIU

Responsabili de cerc: prof. Lazarovici Ecaterina  

Semestrul I: 

Tema: Valorificarea rezultatelor evaluării  TIMSS   

Forme de realizare:

 • Prezentare și dezbatere :
 • Prezentarea TIMSS, prof. Hatnean Liviu ;
 • Prezentarea activității desfășurate în cadrul cursului  de formare TIMSS de la Sinaia și a produselor proiectului, prof. Hatnean Liviu;
 • Implementarea TIMSS la clasă (administrare caiet de test, statistică, activități de învățare etc.), prof. Lazarovici Ecaterina;
 • Activitate practică
 • Performarea unei activități de învățare cu profesorii prezenți la activitate, activitate de învățare cu caracter remedial, prof. Lazarovici Ecaterina;
 • Analiza activității, prof. Hatnean Liviu.

Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic ’’Iorgu Vîrnav Liteanu’’ Liteni

Data:  7 noiembrie 2013, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Mancaş Elena, prof. Vornicu Iuliana, prof. Lazarovici Ecaterina, prof. metodist Hatnean Liviu.                                               ,

SEMESTRUL  al  II-lea

Tema: „Sarea şi beneficiile ei”

Forme de realizare:

 • Excursie tematică la Târgu Ocna
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare:  Târgu Ocna

Perioada:  mai 2014

Cine răspunde: prof. Bobric Petronela, prof. Rudnic Lia, prof. Ignatescu Olga Olimpia, prof. Lazarovici Ecaterina  

CERCUL SUCEAVA – LICEU

Responsabili de cerc: prof. Capbun Dana-Gabriela

SEMESTRUL I

Tema: „Chimia –componentă a vieții”

Forme de realizare:

 • Prezentare referat metodic
 • Experiment
 • Dezbatere

Locul de desfăşurare:  Colegiul Naţional  ”Mihai Eminescu ” Suceava

Data:  5 decembrie 2013, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Maxim Cristina, prof. Capbun Dana-Gabriela

SEMESTRUL  al  II-lea

Tema: „Experimentul virtual coroborat cu tipuri de probleme”

 Forme de realizare:

 • Prezentare referat metodic
 • Dezbatere
 • Prezentarea de programe de chimie – softuri educaționale

Locul de desfặşurare: Colegiul  Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava

Data: 22 mai 2014, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Tăbușcă Viorela, prof. Dumitru Viorica, prof. Capbun Dana-Gabriela

CERCUL  FĂLTICENI – GIMNAZIU

Responsabili de cerc: prof. Popa-Ion Olguţa

SEMESTRUL I

Tema: ”Rolul chimiei într-o alimentație sănătoasă și echilibrată„

Forme de realizare:

 • Activitate demonstrativă.
 • Referat metodic: ”Sănătatea noastră  influențată de o alimentație sănătoasă și echilibrată”
 • Prezentări PPT
 • Masă rotundă-dezbatere privind tematică abordată

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Budeni

Data: 21 noiembrie 2013, ora 11.00

Cine răspunde: Prof. Avădănii Delia, Prof. Arcip Ana, prof. Popa-Ion Olguţa

SEMESTRUL  al  II-lea

Tema: „Învățarea prin problematizare, metodă activ-participativ-formativă de învățare, centrată pe elev, bazată pe experimente din lumea reală”

Forme de realizare:

 • Activitate demonstrativă
 • Referat metodic
 • Masă rotundă-dezbatere privind tematică abordată
 • Prezentarea  unei platforme on line privind metoda de învățare prin problematizare

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Bogdănești

Data:  15 mai  2014, ora  11.00

Cine răspunde: Prof.Nechita Larion Cristina, prof. Popa-Ion Olguţa

CERCUL  FĂLTICENI – LICEU

Responsabili de cerc: prof. Oniciuc Liliana                                     

SEMESTRUL I

Tema: „Rolul chimiei într-o alimentație sănătoasă și echilibrată”

Forme de realizare:

 • Activitate demonstrativă
 • Prezentări proiecte
 • Noutăți editoriale

Locul de desfăşurare:  Colegiul „Vasile Lovinescu ” Fălticeni

Data: 21 noiembrie 2013, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Andrei Carmen, prof. Hopu Victoria, prof. Popîrțac Ana

SEMESTRUL  al  II-lea

Tema: ”Procese fizico-chimice în organismul uman”

Forme de realizare:

 • Prezentări proiecte
 • Masă rotundă – dezbateri
 • Noutăți editoriale

Locul de desfăşurare:  Colegiul Național“Nicu Gane” Fălticeni

Data:  8 mai 2014, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Arămescu Maria, prof. Niță Axinia, prof. Oniciuc Liliana

CERCUL RĂDĂUŢI-GIMNAZIU

Responsabil de cerc: prof. Hatnean Cornelia

SEMESTRUL I

Tema “Metodologia de elaborare a testelor”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Referat
 • Ateliere metodice
 • Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie, responsabil cerc, prof. Cornelia Hatnean
 • Noutăți editoriale

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Arbore

Data:  14 noiembrie 2013, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Pusac Dorina, prof. Ilaș Stela, prof. Hatnean Cornelia

SEMESTRUL  al  II-lea

Tema: “Metode de evaluare utilizate la disciplina chimie“

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Referat
 • Portofoliul elevului
 • Noutăţi editoriale în specialitate
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare:  Şcoala Gimnazială Dornești

Data:  15 mai 2014, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Olarian Luminița, prof. Hriț Adriana, prof. Hatnean Cornelia

CERCUL RĂDĂUŢI-LICEU

Responsabil de cerc: prof. Hatnean Gheorghe Liviu                              

SEMESTRUL I

Tema: “Importanța lecției de recapitulare în învățarea chimie- modalități de realizare’’

Forme de realizare:

 • Lecție demonstrativă
 • Referat
 • Ateliere metodice
 • Dezbatere
 • Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie, responsabil cerc, prof. Hatnean Liviu Gheorghe
 • Noutăţi editoriale

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Rădăuți

Data:  14 noiembrie 2013, ora 10.00

Cine răspunde: prof. Corogoda Elena, prof. Țofei Gela, prof. Hatnean Gheorghe Liviu

SEMESTRUL  al  II-lea

Tema “Experimente în investigarea acizilor și bazelor’’

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Referat
 • Noutăţi editoriale în specialitate
 • Dezbatere pe tema: “Structura subiectelor standardizate pentru examenul de bacalaureat şi stadiul de pregătire a elevilor pentru examenul de bacalaureat’’

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnologic “Lațcu Vodă” Siret

Data:  15 mai  2014, ora 10.00

Cine răspunde: prof. Ilovan Doina, prof. Huțanu Cristina, prof. Hatnean Gheorghe Liviu.

CERCUL GURA HUMORULUI – CÂMPULUNG MOLDOVENESC – VATRA DORNEI  – GIMNAZIU

Responsabil de cerc: prof. Ichim Belamiea

                                     

SEMESTRUL I

Tema “Laboratorul virtual în lecţiile de chimie. Avantaje şi limite

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Referat metodic
 • Dezbatere pe marginea  temei
 • Noutăţi editoriale în specialitate

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Crucea

Data: 7 noiembrie 2013, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Suciu Magda, prof.Iacoban Minodora, prof. Ichim Belamiea

SEMESTRUL  al  II-lea

Tema: “ Disciplinele opţionale – o oportunitate în întâmpinarea cerinţelor educaţionale diversificate ale elevilor”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă.
 • Referat metodic:”Etape în realizarea unei programe de opţional la disciplina chimie”
 • Prezentarea unor programe de opţionale propuse de colegi pentru acest an şcolar
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare:  Şcoala Gimnazială Poiana Stampei

Data:  29 mai 2014, ora 11.00

Cine răspunde: prof. Ţiganetea Doina, prof. Arnăutu Mariana, prof. Ichim Belamiea

CERCUL GURA HUMORULUI – CÂMPULUNG MOLDOVENESC – VATRA DORNEI  – LICEU

Responsabili de cerc: prof. Buţincu Gheorghe                                     

SEMESTRUL I

Tema: „Lecția de recapitulare – modalitate de consolidare a cunoștințelor și dezvoltare a deprinderilor”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă.
 • Referat metodic: „Lecția de recapitulare – modalitate de consolidare a cunoștințelor și dezvoltare a deprinderilor”
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Colegiul Național “Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc 

Data: 7 noiembrie 2013, ora 11.00

Cine raspunde: prof. Mișină Lăcrămioara, prof. Ciubotariu Mariana, prof. Buţincu Gheorghe                                     

SEMESTRUL  al  II-lea

Tema: „Experimentul de laborator”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă;
 • Referat metodic “Experimentul de laborator – metodă interactivă de abordare a lecției de chimie”
 • Noutăţi editoriale în specialitate
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfasurare : Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc 

Data : 29 mai 2014, ora 11.00

Cine raspunde: prof. Petrașuc Ana Maria, prof. Buţincu Gheorghe

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR METODICE

 • Evaluarea iniţială din perspectiva funcţiei de orientare şi pregătire diferenţiată a elevilor (elaborarea  testelor unitare la nivel de catedră, aplicarea şi corectarea testelor, stabilirea programului de măsuri ameliorative)
 • Disciplinele opţionale – o oportunitate în întâmpinarea cerinţelor educaţionale diversificate ale elevilor
 • Instrumente şi tehnici de evaluare clasice şi moderne cu valoare stimulativă şi motivantă, pentru implicarea activă a elevului în actul didactic
 • Avantajele utilizării platformei INSAM în conceperea probelor de evaluare
 • Abordarea interdisciplinarặ a noţiunilor de chimie, facilitarea transferului de cunoştinţe acumulate între diferite domenii de studiu, corelarea noţiunilor acumulate cu aspecte întâlnite în cotidian
 • Tehnici şi procedee de înregistrare şi monitorizare a progresului şcolar la disciplina chimie

Reclame