Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, județul Suceava, organizează concursul de chimie zonal „CHIMiE HURMUXACHI”, ediția a III-a.

Concursul de chimie „CHIMiE HURMUZACHI”, care se adresează elevilor aflați la data concursului în clasa a VIII-a, va avea loc în data de 23 mai 2013 (joi, orele 830) la sediul Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, județul Suceava.

Concursul de chimie ” CHIMiE HURMUZACHI „, editia a III-a, 2013 se desfășoară în acest an într-un cadru festiv, datorită faptului că în septembrie 2012 s-au aniversat 140 de ani de la înființarea COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” Rădăuți și 200 ani de la nașterea lui Eudoxiu Hurmuzachi.

ARGUMENT: 

Concursul propus de Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, vine în întâmpinarea nevoii elevilor de a avea o modalitate prin care să-și testeze cunoștințele teoretice și abilitățile practice în domeniul chimie, înainte de a a candida la admiterea la liceu.

În aceeași măsură concursul se constituie într-o modalitate de valorificare a experienței pozitive acumulate de cadrele didactice de-a lungul timpului, în demersul de pregătire a elevilor pentru participarea la olimpiada de chimie și alte concursuri de chimie la nivel județean, național și internațional.

Concursul are în vedere găsirea și selecția elevilor dotați cu abilități și cunoștințe de chimie, potențiali elevi ai claselor de științele naturii de la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” în anul școlar următor, precum și potențiali performeri în concursurile de specialitate.

Cadrele didactice vor avea ocazia să facă schimb de experiență privitor la modul de lucru al profesorilor din componența catedrei de chimie de la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți- dat fiind faptul că în ultimii 10 ani școlari, elevii participanți la faza națională a Olimpiadei de chimie, Concursului “Chimexpert”, Concursului “Candin Liteanu”, Concursului “Magda Petrovanu”, Concursului “Petru Poni”, etc., au obținut rezultate foarte bune.

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea și valorificarea competențelor și deprinderilor de lucru ale elevilor cu abilități deosebite în studiul chimiei;

 Încurajarea schimbului de experiență la nivel zonal și județean între cadrele didactice implicate pe parcursul timpului în pregătirea elevilor pentru fazele județene, naționale și internaționale ale olimpiadei de chimie și alte concursuri de chimie acreditate de M.E.N.

GRUP ŢINTĂ: 

 Elevii din clasele a VIII-a de la Școlile cu clasele I-VIII din zona Rădăuți, Solca, Vicov și Siret, cu preocupări deosebite la disciplina chimie, potențiali elevi ai Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, în anul școlar 2013-2014.

REGULAMENT: 

o De buna desfăşurare şi organizare a concursului va răspunde în mod direct comisia de organizare;

o Participarea la concurs se face prin completarea unei cereri de către cadrul didactic coordonator și trimisă la adresa de email hatnean_chimie@yahoo.com, sau la sediul Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi”, Calea Bucovinei, nr. 5, Rădăuți, județul Suceava, cod poștal 725400, până la data de 16 mai 2013 (data poștei). Cererea se găsește în anexa 2;

o Elevii vor fi prezenţi la Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, județ Suceava la orele 830, în data de 23 mai 2013; 

o Accesul în sală se face pe baza carnetului de elev sau a cărţii de identitate/ certificat de naștere;

o Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator, pe baza rezultatelor obţinute la clasă şi la alte concursuri şcolare;

o La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ va fi desemnat un cadru didactic care va pregăti şi însoţi elevii la concurs;

o Subiectele şi baremele de notare vor fi elaborate de către comisia de organizare având ca obiective evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate;

o Subiectele vor fi elaborate din temele cuprinse în programele şcolare pentru disciplina chimie: clasa VII-a integral, clasa a VIII-a integral şi respectă structura concursurilor de chimie (anexa 3- programe);

o Probele de concurs sunt teoretice si vor fi redactate în limba română;

o Nu se percep taxe de înscriere sau de participare la concurs!

o Concursul constă dintr-o probă scrisă tip grilă (20 itemi) pe baza tematicii afişate, cu o durată de 1,5 ore (ciclul gimnazial); punctajul se realizează astfel:

– 40 puncte din oficiu;

– + 3 puncte pentru fiecare item corect;

– – 1 punct pentru item greșit sau fără răspuns;

o Candidaţii pot consulta modele de teste după înscriere, de la adresa de mail: hatnean_chimie@yahoo.com.;

o În timpul concursului, membrii echipei vor putea utiliza sistemul periodic şi calculatorul (Nu și telefonul mobil!);

o Lucrările vor fi corectate în conformitate cu baremele stabilite de către membrii comisiei de evaluare. Toţi profesorii prezenţi la concurs, vor face parte din comisia de evaluare;

o Comunicarea rezultatelor şi premierea câştigătorilor vor avea loc în ziua concursului;

o Fiecare elev şi profesor va primi diplomă de participare şi vor fi premiaţi în funcţie de rezultatele obţinute;

o Lista cu câştigătorii va fi transmisă unităților de învățământ reprezentate și inspectorului de specialitate din ISJ Suceava;

o Se acordă premiile I, II, III. şi menţiuni astfel:

– Premiul I – pentru elevii care din punctajul maxim realizează cel puțin 90 %;

– Premiul II – pentru elevii care din punctajul maxim realizează cel puțin 80 %;

– Premiul III – pentru elevii care din punctajul maxim realizează cel puțin 70 %;

– Mentiune – pentru elevii care din punctajul maxim realizează cel puțin 60 %;

o Rezultatele concursului vor fi promovate prin site-ul Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți la adresa http://www.churmuzachi. ro, blogul profesorilor de chimie din județul Suceava la adresa: www.chimsuceava.wordpress.com.

ORGANIGRAMA 

 Preşedinte concurs:

o inspector şcolar specialitate chimie: prof. dr. Carmen Gina Ciobîcă 

 Vicepreşedinţi concurs:

o director Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți prof. Carmen Andronachi 

o director adj. Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți prof. Liviu Hatnean 

ECHIPA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI 

 Profesorii de chimie de la Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

o prof. Liviu Hatnean 

o prof. Cornelia Liteanu 

o prof. Magdalina Apolonia Saviuc 

o prof. Cornelia Hatnean 

 Secretar:

o prof. Vasile Filip 

 Informatician:

o prof. Ciprian Strugariu 

PROGRAMUL zilei de 23 mai 2013, ziua concursului CHIMiE HURMUZACHI”:

Orele 830 – Festivitatea de deschidere 

Orele 900-1030 – Proba scrisă a elevilor înscriși în concurs 

Orele 1030-1115 – Evaluarea lucrărilor scrise 

Orele 1115-1145 – Vizitarea Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți 

Orele 1145 – Festivitatea de premiere 

Pentru detalii accesați adresa persoanei de contact, prof. Liviu Hatnean: hatnean_chimie@yahoo.com sau la telefon +40743657036.

Brosura concurs „CHIMiE Hurmuzachi”

Regulament concurs „CHIMiE Hurmuzachi”

Anexa 2 „CHIMiE Hurmuzachi”

Anexa 3 „CHIMiE Hurmuzachi”

Anexa 4 „CHIMiE Hurmuzachi” (subiecte propuse)

Va rugam sa faceti inscrierile din timp pentru a afla ce resurse financiare sunt necesare pentru premiere. Va multumim pentru intelegere si colaborare.
Comisia de Organizare
Anunțuri