Concursul este organizat de ISJ Suceava şi Şcoala Gimnazială ,, Miron Costin’’ Suceava, în colaborare cu Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor  Plasmei  şi Radiaţiei,prin Center for Science Education and Training-CSET (http://education/inflpr.ro),ca activitate în cadrul proiectului de cercetare ,, Inquiry-Based Education in Science and Technology-i-BEST’’.

Concursul  „DESCOPERA ŞI TU !” se adresează elevilor din învăţământul gimnazial şi are cinci secţiuni:

a) concurs teoretic cl.a-VII-a – chimie

b) proiecte de grup chimie sau interdisciplinare

c) comunicări ştiinţifice  de chimie aplicată

d) postere format A3 sau A0 plasticate ,elaborate pe baza unor observaţii proprii din domeniul chimiei aplicate;

e) experimente filmate de promovare a experimentului real şi virtual la elevii din ciclul primar

Recomandăm ca lucrările să cuprindă aspecte practice privind activităţile realizate cu / de către elevi.

Probleme organizatorice :

  1. Comunicarea titlului lucrării , numele şi prenumele autorului /autorilor se va face până la data de 18.04.2013 prin completarea fişei de înscriere, pe adresa de e-mail valerica1964@yahoo.com 
  2. Concursul teoretic va consta într-un test tip grilă cu 20 itemi ( materia inclusiv calcule chimice pe baza formulelor chimice- numai calcule chimice ce vizează raportul atomic,raportul de masă şi compoziţia procentuală); corectarea se va realiza în prezenţa elevilor şi a profesorilor evaluatori; se admit maxim 4 participanţi / cadru didactic îndrumător
  3. Proiectele /comunicările ştiinţifice/posterele/experimentele filmate vor fi susţinute în maxim 10 minute
  4. La concursul de proiecte  şi comunicări ştiinţifice de chimie aplicată ale elevilor echipajul va fi alcătuit din 2-3 elevi; Lucrarea nu trebuie listată, se va prezenta comisiei de evaluare un CD cu lucrarea în Power Point.
  5. Un profesor poate coordona  un proiect ,o comunicare , maxim 2 postere şi 2 experimente filmate
  6. Criterii evaluare Concursul de proiecte / comunicări ştiinţifice de chimie  aplicată
1 Precizarea scopului cercetării 10p.
2 Respectarea structurii unui proiect/comunicare/ poster 10 p
2 creativitate, aport individual, calitate generală şi originalitate ştiinţifică 15 p.
3 coerenta textului, limbaj adecvat 15 p.
4 caracter trans/interdisciplinar 10 p. dacă se abordează 2 domenii ştiinţifice; 15 p. dacă se abordează >2 domenii ştiinţifice

 

5 – calitatea structurii paginii ppt şi armonia cromatică /calitatea posterului 10 p.
6 prestaţia şi calitatea comunicării în prezentarea directă 15 p.
7 incadrarea in timpul de prezentare stabilit 10 p
    Total final 100 p

Numărul slide-urilor nu este limitat , prezentarea trebuie să se încadreze în 10 minute.

Pentru buna desfăşurare a activităţii vă rugăm să fiţi prezenţi între orele 8-9 pentru verificarea compatibilităţii prezentărilor cu aparatura utilizată.

Criterii evaluare pentru postere (posterul poate fi prezentat de 1-2 elevi)

Comisia va evalua posterele conform urmatoarelor criterii:

– conţinutul ştiintific

– originalitatea lucrării

– modul de expunere

– capacitatea de a comunica şi de a răspunde întrebărilor adresate

Criterii evaluare experimente filmate:

Se va puncta:

1 -precizarea clară a scopului cercetarii -15 p.

2 -filmul va cuprinde maxim 2 experimente cu temă comună -15 p.

3 -evidenţierea : ustensilelor de laborator, modului de lucru, observaţii , concluzii- 15p.

4 -claritatea imaginii şi a sunetului -15 p.

5 -coerenţa expunerii temei alese- 15p.

6 -creativitate, aport individual, calitate generală şi originalitate ştiinţifică -15 p.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Mai multe informatii in documentul atasat: Concursul Descopera si tu!

 

Anunțuri