TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE

din cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de chimie,

 în anul şcolar 2012-2013

CERCUL SUCEAVA – GIMNAZIU

Responsabili de cerc: prof. Lazarovici Ecaterina  

Semestrul I: 

Tema: „Instrumente şi tehnici de evaluare clasice şi moderne cu valoare stimulativă şi motivantă, pentru implicarea activă a elevului în actul didactic.”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Prezentare de referat
 • Ateliere metodice de proiectare didactică

Locul de desfăşurare:  Şcoala Gimnazială Corocăieşti

Data:  1 noiembrie 2012, ora 10,00

Cine răspunde: prof. Boişteanu Marian, prof. Drob Mihaela – Şcoala Gimnazială Bosanci, prof. Lazarovici Ecaterina  

SEMESTRUL II

Tema: „Apele minerale din judeţul nostru”

Forme de realizare:

 • Excursie tematică
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare:  Poiana Negri

Perioada:  mai 2013

Cine răspunde: prof. Lazarovici Ecaterina, prof. Ignatescu Valerica, prof. Ignatescu Olga Olimpia

                                   

CERCUL SUCEAVA – LICEU

Responsabili de cerc: prof. Capbun Dana-Gabriela

SEMESTRUL I

Tema: „Reacții exoterme, reacții endoterme”

Forme de realizare:

 • Lecţie deschisă interdisciplinară
 • Dezbatere: . Analiza testelor inițiale pe an de studiu,profil,interpretare, matrice,măsuri remediale
 • Curriculum la decizia școlii – Workshop

Locul de desfăşurare:  Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret ” Suceava

Data:  6 decembrie 2012, ora 12,00

Cine răspunde: prof: Roșu Rodica, prof. Huțupaș Anișoara, prof. Purice Genoveva, prof. Capbun Dana Gabriela

SEMESTRUL II

Tema: „Chimia –indispensabilă vieții”

 Forme de realizare:

 • Lecție demonstrativã- prezentarea activităților susținute de elevi la disciplinele opționale „Chimia și viața” respectiv „Chimie ecologică și dezvoltare durabilă”
 • Dezbatere : „Plantele – cel mai performant laborator chimic”  Modalități de proiectare a unui opțional interdisciplinar
 • Prezentarea  de noi apariții  în specialitate și psihopedagogie;

Locul de desfặşurare: Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava

Data: 18 mai 2013, ora 12,00

Cine răspunde: prof. Strugariu Aurelia, prof. Mihai Brîndușa, prof. Capbun Dana-Gabriela

CERCUL  FĂLTICENI – GIMNAZIU

Responsabili de cerc: prof. Popa-Ion Olguţa

SEMESTRUL I

Tema: „Disciplinele opționale – o oportunitate în întâmpinarea cerințelor educaționale diversificate ale elevilor”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă.
 • Referat metodic:”Etape în realizarea unei programe de opțional la disciplina chimie”
 • Prezentarea unor programe de opționale propuse de colegi pentru acest an școlar
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnaziala „Petru Rareș” Probota

Data: 29 noiembrie 2012, ora 11,00

Cine răspunde: Prof. Ungureanu Alina Maria, prof. Popa-Ion Olguţa

SEMESTRUL II

Tema: „Integrarea unor teme din domeniul chimiei în proiectarea activităților pentru programul Să știi mai multe, să fii mai bun

Forme de realizare:

 • Proiectarea unor activități educative ce vor putea fi implementate la nivelul fiecărei scoli în programul „Să știi mai multe, să fii mai bun” –workshop
 • Activitate demonstrativă
 • Referat metodic”:Interdisciplinaritatea – o noua abordare a situațiilor de învățare”
 • Discuții,dezbateri

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnaziala „Ion Lovinescu” Rădășeni

Data:  21 martie 2013, ora  11,00

Cine răspunde: Prof.Viu Florin, prof. Popa-Ion Olguţa

CERCUL  FĂLTICENI – LICEU

Responsabili de cerc: prof. Oniciuc Liliana                                     

SEMESTRUL I

Tema: „Disciplinele opționale – o oportunitate în întâmpinarea cerințelor educaționale diversificate ale elevilor”

Forme de realizare:

 • Ateliere metodice de proiectare didactică
 • Puncte tari, puncte slabe în conceperea programelor opţionale
 • Dezbatere pe marginea temei

Locul de desfăşurare:  Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni

Data: 15 noiembrie 2012, ora 11,00

Cine răspunde: prof. Arămescu Maria, prof.Artenie Carmen, prof.Niţă Axinia, prof.Oniciuc Liliana

SEMESTRUL II

Tema:”Evaluarea prin portofoliu la disciplina chimie”

Forme de realizare:

 • Prezentări proiecte
 • Masă rotundă –dezbateri pe marginea temei propuse şi prezentarea concluziilor

Locul de desfăşurare:  Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni

Data:  16 mai 2013, ora 11,00

Cine răspunde: prof. Bădărău Gabriela, prof. Iruc Rodica, prof. Popa-Ion Olguţa, prof.Oniciuc Liliana

CERCUL RĂDĂUŢI-GIMNAZIU

Responsabil de cerc: prof. Hatnean Cornelia

SEMESTRUL I

Tema “Experimentul de laborator real/ virtual- avantaje/ dezavantaje’’

Forme de realizare:

 • Lecție demonstrativă
 • Ateliere metodice
 • Dezbatere pe tema: “Inspecția școlară generală’’- inspector școlar, prof. Carmen Gina Ciobîcă, responsabil cerc, prof. Cornelia Hatnean;
 • Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie

Locul de desfăşurare: Scoala Gimnazială Volovăț

Data:  22 noiembrie 2012, ora 11,00

Cine răspunde: prof. Antonovici Stela; prof. Ichim Constantin, prof. Hatnean Cornelia

SEMESTRUL II

Tema: “Metodologia de elaborare a testelor’’

Forme de realizare:

 • Lecție demonstrativă;
 • Ateliere metodice;
 • Noutăţi editoriale în specialitate;
 • Dezbatere pe marginea  temei.

Locul de desfăşurare:  Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea;

Data:  16 mai 2013, ora 11,00

Cine răspunde: prof. Moldovan Elena, prof. Cotoară Luminița, prof. Hatnean Cornelia

CERCUL RĂDĂUŢI-LICEU

Responsabil de cerc: prof. Hatnean Gheorghe Liviu                              

SEMESTRUL I

Tema: “Experimentul de laborator real/ virtual- avantaje/ dezavantaje’’

Forme de realizare:

 • Lecție demonstrativă
 • Ateliere metodice
 • Dezbatere;
 • Dezbatere pe tema: “Inspecția școlară generală’’- inspector școlar, prof. Carmen Gina Ciobîcă, responsabil cerc, prof. Liviu Gheorghe Hatnean;
 • Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie.

Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic “Tomșa Vodă’’ Solca

Data:  22 noiembrie 2012, ora 10,00

Cine răspunde: prof. Țăranu- Hofnăr Gela, prof. Lău Andrieș Mihaela, prof. Hatnean Gheorghe Liviu

SEMESTRUL II

Tema “Aplicații ale chimiei în industria alimentară: compoziția alimentelor de la structură chimică la identificare în laboratorul de chimie’’

Forme de realizare:

 • Lecție demonstrativă;
 • Noutăţi editoriale în specialitate;
 • Dezbatere pe tema: “Structura subiectelor standardizate pentru examenul de bacalaureat și stadiul de pregătire a elevilor pentru examenul de bacalaureat’’.

Locul de desfăşurare: Colegiul “Andronic Motrescu’’ Rădăuți;

Data:  16 mai  2013, ora 10,00

Cine răspunde: prof. Amariei Angela, prof. Maria Scripcă, prof. Hatnean Gheorghe Liviu

CERCUL GURA HUMORULUI – CÂMPULUNG MOLDOVENESC – VATRA DORNEI  – GIMNAZIU

Responsabil de cerc: prof. Ichim Belamiea

                                     

SEMESTRUL I

Tema “Instrumente şi tehnici de evaluare clasice şi moderne cu valoare stimulativă şi motivantă, pentru implicarea activă a elevului în actul didactic”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Referat metodic
 • Prezentare modele teste evaluare iniţială, interpretare, acţiuni de remediere.
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Mănăstirea Humorului

Data: 8 noiembrie 2012 , ora 11,00

Cine răspunde: prof. Croitoru Elena, prof. Todose Sănduleac Elena, prof. Ichim Belamiea

SEMESTRUL II

Tema: “Abordarea interdisciplinară a noţiunilor de chimie, facilitarea transferului de cunoştinţe acumulate în diferite domenii”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Referat metodic
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare:  Şcoala Gimnazială Păltinoasa

Data:  23 mai 2013, ora 11,00

Cine răspunde: prof. Boşca Elena, prof. Roman Cecilia, prof. Ichim Belamiea

CERCUL GURA HUMORULUI – CÂMPULUNG MOLDOVENESC – VATRA DORNEI  – LICEU

Responsabili de cerc: prof. Buţincu Gheorghe                                     

SEMESTRUL I

Tema: „Disciplinele opționale – o oportunitate în întâmpinarea cerințelor educaționale diversificate ale elevilor”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă.
 • Referat metodic:”Etape în realizarea unei programe de opțional la disciplina chimie”
 • Prezentarea unor programe de opționale propuse de colegi pentru acest an școlar
 • Dezbatere pe marginea  temei
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic “Nicolai Nanu” Broșteni

Data: 25 octombrie 2012, ora 11,00

Cine raspunde: prof. Pancu Gheorghe, prof. Buţincu Gheorghe                                     

SEMESTRUL II

Tema: „Metode active în predarea chimiei”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă;
 • Referat metodic “Lectiile recapitulative – metoda de consolidare a cunoștințelor și dezvoltare a deprinderilor”;
 • Noutăţi editoriale în specialitate
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfasurare : Colegiul Miltar Liceal “Şteafan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc 

Data : 30 mai 2013, ora 11,00

Cine raspunde: prof. Fântână-Galeriu Dorina-Ana, prof. Buţincu Gheorghe

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR METODICE

 • Evaluarea iniţială din perspectiva funcţiei de orientare şi pregătire diferenţiată a elevilor (elaborarea  testelor unitare la nivel de catedră, aplicarea şi corectarea testelor, stabilirea programului de măsuri ameliorative)
 • Disciplinele opționale – o oportunitate în întâmpinarea cerințelor educaționale diversificate ale elevilor
 • Instrumente şi tehnici de evaluare clasice şi moderne cu valoare stimulativă şi motivantă, pentru implicarea activă a elevului în actul didactic
 • Avantajele utilizării platformei INSAM în conceperea probelor de evaluare
 • Abordarea interdisciplinarặ a noţiunilor de chimie, facilitarea transferului de cunoştinţe acumulate între diferite domenii de studiu, corelarea noţiunilor acumulate cu aspecte întâlnite în cotidian
 • Tehnici şi procedee de înregistrare şi monitorizare a progresului şcolar la disciplina chimie

 

Cercuri chimie 2012/2013

Anunțuri