Olimpiada Ştiintele Pământului este o competiție școlară interdisciplinară și se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului  cu numărul 3035/10.01.2012.

Olimpiada Ştiintele Pământului se adresează elevilor din învăţământul liceal, de la învăţământul de stat şi de la învăţământul particular. Participarea la această olimpiadă este individuală, după o programă unică (Anexa 1), indiferent de nivelul clasei.

Această olimpiadă are următoarele etape: judeţeană/a municipiului Bucureşti, naţională şi internaţională. Probele de concurs sunt: proba teoretică şi proba practică, cu excepția etapei judeţeane/a municipiului Bucureşti la care elevii susțin numai probă teoretică.

În cadrul etapei  județene/ a municipiului București, elevii vor susține  câte o probă teoretică, cu durata de 3 ore.

În cadrul etapei naționale, elevii vor susține două probe: o probă teoretică și una practică, fiecare cu durata de 3 ore.


Anunțuri