Pentru etapa naţională a Olimpiadei de chimie, ediţia 2012, judeţul Suceava are alocate 10 locuri. Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană a stabilit următoarele criterii de calificare la etapa naţională şi de repartizare a locurilor, în baza Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.01.2012 şi a Regulamentului specific privind desfăşurarea Olimpiadei de chimie nr. 29103/10.02.2012:

  • Primele 5 locuri se vor aloca pe ani de studiu;
  • Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană poate decide componenţa lotului care participă la etapa naţională, astfel încât judeţul să aibă şansa de a obţine cele mai bune rezultate la etapa naţională şi la barajele de selecţie a loturilor de pregătire pentru competiţiile externe;
  • La repartizarea locurilor pentru lotul care va reprezenta judeţul se va ţine cont de rezultatele obţinute în anul anterior de către elevii potenţial calificaţi;
  • La repartizarea locurilor se va ţine cont de punctajele obţinute la subiectele cu grad mai mare de dificultate;
  • În cazul în care un elev se califică la etapa naţională la mai multe discipline, iar probele de concurs se desfăşoară simultan, acesta şi părintele/tutorele legal îşi vor exprima în scris opţiunea pentru disciplina la care elevul va participa la etapa naţională.

Criterii de calificare olimpiada de chimie etapa nationala 2012

Reclame