In fișierele atașate mai jos puteți găsi ORDINUL nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.

Ordin 3035

Metodologie

Regulament

Anunțuri