Concursul Naţional De Proiecte Ştiinţifice va avea loc vineri 3 iunie 2011, ora 10 la Centrul de Afaceri Millennium III din Baia Mare.

Concursul este organizat de Grupul Şcolar Sanitar Baia Mare şi Liceul Teoretic „Emil Racoviţă în cadrul proiectului educaţional “porţi deschise către lume”, în colaborare cu Inspectoratul şcolar Maramureş şi Casa Corpului Didactic Maramureş şi se adresează profesorilor, elevilor din învăţământul preuniversitar, preocupaţi de matematică şi ştiinţele naturii (fizică, chimie, biologie şi ecologie). Concursul este inclus în calendarul concursurilor naţionale.

Expoziţia cu panourile de prezentare, cu machetele sau realizările practice ale elevilor se încadrează în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, care urmăreşte să sprijine îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare la nivelul Grupului Şcolar Sanitar  din Baia Mare, Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” din Baia Mare şi a Şcolilor Postliceale Sanitare din Baia Mare, Sighetu-Marmaţiei, Borşa şi Vişeul de Sus, precum şi a altor licee, grupuri şcolare sau colegii naţionale din municipiul Baia Mare sau din judeţ care se vor implica în activităţile ce urmează a fi desfăşurate în cadrul derulării proiectului, care să ducă la creşterea interesului pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice, pentru educaţie în general şi importanţei acestora pentru viaţa socială din comunitatea europeană, naţională, judeţeană şi locală.

 

Activităţile sunt organizate pe secţiunile : matematică, fizică, chimie, biologie-ecologie şi subsecţiunile: proiecte teoretico – ştiinţifice şi proiecte ştiinţifice experimentale.

 

Justificare: necesitatea dezvoltării activităţilor de cercetare ştiinţifică în rândul cadrelor didactice , cadrelor medicale, a elevilor de la nivel liceal şi postliceal din judeţul Maramureş, România.

 

Scop: promovarea imaginii Grupului Şcolar Sanitar din Baia Mare, Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” din Baia Mare şi a altor unităţi de învăţământ, a imaginii municipiului Baia Mare şi a judeţului Maramureş la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional prin activităţile proiectului şi prin prisma parteneriatelor locale, judeţene, naţionale şi internaţionale care vor fi încheiate pe parcursul derulării proiectului.

Obiectivele concursului

1.Promovarea educaţiei ştiinţifice în şcoli;

2.Realizarea unui schimb de experienţă între elevi si profesori, între cercetători, pe de o parte, şi elevi, cadre didactice, pe de altă parte.

4.Stârnirea interesului elevilor spre matematică şi ştiinţele naturii.

5.Abordare interdisciplinară şi transdisciplinară a unor teme ştiinţifice

 

Grupul ţintă : Concursul se adresează tuturor cadrelor didactice  şi elevilor (gimnaziu, liceu, postliceală).

 

COORDONATE TEMPORALE

6 mai 2011 – data limită pentru trimiterea lucrărilor;

6 mai 2011 – data limită pentru plata taxei de participare

3 iunie 2011 – desfăşurarea concursului;

Informatii suplimentare: Concursul Naţional De Proiecte Ştiinţifice

Reclame