Inspectoratul Şcolar al Judeţului  Suceava în parteneriat  cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România; Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi şi Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi, organizează  SEMINARUL INTERNAŢIONAL  ,,EDUCAŢIA MILENIULUI III – EDUCAŢIA ECOLOGICĂ„- ediţia a VI-a, care are ca obiectiv general diseminarea activităţilor din cadul şcolilor care implementează cu succes  programele internaţionale coordonate de Foundation for Environmental Education şi Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România. Acţiunea va avea loc în ziua de 28 mai 2011, orele  9.30,  la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei,  nr. 5, tel. 0230561522/ fax. 0230566048 şi  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi, Str. Eudoxiu Hurmuzachi, nr. 7,  tel./fax 0230561161.

Motivarea proiectului:

Civilizaţia umană  are un rol foarte important în evoluţia ecosistemelor de pe planeta noastră, omul nu conştientizează rolul deosebit pe care îl are în protejarea mediului. Este esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru mediul înconjurător,  pentru ca el să devină conştient că nu este stăpânul naturii, ci parte integrantă a acesteia.

Se impune  o analiză atentă a  impactului activităţilor umane asupra mediului înconjurător  încă de la vârste fragede şi să creăm legăturile cu reprezentanţii comunităţilor şi ai autorităţilor locale, în vederea formării şi dezvoltării aptitudinilor necesare construirii unei societăţi durabile.

Obiective urmărite:

  • Crearea premiselor pentru parteneriate de succes între instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, care pot influenţa educaţia ecologică a elevilor, între familie,  şcoală şi comunitatea locală;
  • Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a preșcolarului/ elevului/ adolescentului pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter ecologic în vederea însuşirii unor cunoştinţe specifice  domeniului ecologic;
  • Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze preşcolarul/ elevul/ adolescentul în procesul de protejare a naturii;
  • Încurajarea implicării cadrelor didactice, preşcolarilor/ elevilor/ adolescentilor şi familiilor acestora în promovarea practicilor ecologice.

Secţiunile propuse:

Secţiunea I:  Proiecte de mediu implementate în unitățile de învățământ;

–          Rezumatul proiectului (maxim 4 pagini) se va publica în broșura seminarului- ediția a VI-a (cu ISBN);

–          Prezentarea Power Point sau ProShow pe DVD-ul editat împreună cu broșura.

Secţiunea a II-a: Concurs şcolar Eco-Multimedia pe probleme de protecția mediului:

–          Spoturi publicitare pe probleme de protecția mediului  (editare pe DVD- ul seminarului);

–          Site- uri sau Blog-uri ale instituției de învățământ pe probleme de protecția mediului. (editare pe DVD- ul seminarului).

Secţiunea a III-a: Concursuri şcolare pe teme de mediu:

–          Reviste de atitudine ecologică;

–          Postere pe teme de protecția mediului.

Secţiunea a IV-a: Workshop cu tema: ,,Voluntariatul pentru mediu.

Regulamentul de participare şi informaţii suplimentare se găsesc în anexe!

Invitatie

Seminarul International  „Educatia Mileniului III – Educatia Ecologica” – ediţia a VI-a


Anunțuri