Sesiunea de comunicări ştiinţifice “CHIMIA – PRIETEN SAU DUŞMAN? ” destinată elevilor din învăţământul liceal, la disciplina chimie, are ca obiective educarea capacităţii de comunicare, dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play, dezvoltarea capacității de cooperare între elevi.  Sesiunea de comunicări ştiinţifice “CHIMIA – PRIETEN SAU DUŞMAN?” este organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu Societatea de Chimie din România.
Elevii participanţi la această sesiune de comunicări științifice vor elabora lucrări științifice/proiecte pe o temă propusă de ei înșiși,  prin consultare cu profesorul coordonator, iar tema aleasă trebuie să  pună în evidență elemente ale cercetării în domeniul chimiei şi ale dezvoltării creativităţii elevilor.
Condiția de înscriere și participare la concurs este ca lucrarea științifică să aibă, ca autori, 2 elevi, iar realizarea acestor lucrări științifice/proiecte ale elevilor să fie coordonată de  profesorul de chimie.
Sesiunea de referate /comunicări ştiinţifice se desfăşoară în trei etape:
a)Etapa locală (pe școală, sector al municipiului București/localitate), se desfășoară pe data de 26 martie 2011; la această etapă participarea  este deschisă  tuturor elevilor de liceu care au elaborat o lucrare științifică/proiect,  în echipe de doi. Numărul lucrărilor care vor participa la etapa judeţeană/ a municipiul Bucureşti este stabilit de către comisie și Consiliul consultativ al disciplinei.
b)Etapa judeţeană/ a municipiul Bucureşti, se desfășoară pe data de 2 aprilie 2011; la această etapă vor participa elevii care s-au calificat în urma selecției la etapa locală.  La sfârşitul acestei etape vor fi selecţionate, din fiecare judeţ, primele două lucrări în ordinea descrescătoare a punctajului. Municipiul Bucureşti  poate participa la etapa naţională cu 14 lucrări.
c) Etapa naţională,  se va desfăşura în data de 14  mai 2011. Fiecare inspector școlar de specialitate va transmite, până la data de 13 aprilie 2011, pe adresa electronică, <chimia_prieten2011@yahoo.com>, rezumatul, de maxim o pagină, al lucrărilor calificate, în formatul precizat în Anexa 1. De asemenea, până la data de 12 mai, se vor transmite pe aceeași adresă de e-mail, prezentările lucrărilor  ce urmează a fi susținute la etapa națională a sesiunii de comunicări științifice.  Lucrarea in extenso (maxim 10 pagini) se depune de către elevi, la secretarul secţiunii, în ziua
susţinerii.
În cadrul fiecărei etape, fiecare lucrare va fi prezentată de către cei 2 elevi, oral, în fața comisiei de evaluare.  Absența unuia dintre cei 2 elevi atrage automat descalificarea lucrării din concurs. Prezentările lucrărilor vor putea fi însoţite de imagini  (video, diapozitive etc.), planşe, fond audio şi orice alt suport care poate contribui la o mai bună evidențiere a calității lucrării.
Lucrarea trebuie să  aibă un număr maxim de 10 pagini. Conţinutul şi forma lucrării vor contribui la acordarea punctajului final.
Rezumatele lucrărilor prezentate la etapa naţională vor fi publicate într-un volum special, editat cu sprijinul Societății de Chimie din Romania.

Informatii privind metodologia de organizare si desfasurare a Sesiunii de Comunicari Stiintifice „Chimia – prieten sau dusman?” precum si modelul abstractului le puteti gasi accesand fisierele atasate.

Metodologie

Abstract

Model tabel elevi inscrisi

Anunțuri