Olimpiada Ştiinte pentru Juniori se adresează elevilor din învăţământul obligatoriu, clasele a VII-a, a VIII-a şi a IX-a, cu respectarea condiţiei ca participantul să nu împlinească vârsta de 16 ani până la data de 31 decembrie 2011.
Această olimpiadă are următoarele faze: faza judeţeană/a municipiului Bucureşti, faza naţională şi faza internaţională. Probele de concurs sunt: proba teoretică şi proba practică. Proba practică a olimpiadei este obligatorie numai pentru faza naţională şi pentru faza internaţională ale olimpiadei. Pot participa elevii de la învăţământul de stat şi de la învăţământul particular. Participarea la această olimpiadă este individuală, după o programă şi o bibliografie unice (programa şi subiectele de concurs sunt valabile atât pentru elevii din clasa a VII-a, cât şi pentru elevii din clasa a VIII-a şi a IX-a).

Informatii suplimentare : Olimpiada „Stiinte pentru juniori”

Anunțuri