Concursul de chimie “Petru Poni” se organizează pentru elevii claselor de liceu de la filiera tehnologică. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, din învăţământul de stat și cel particular. Participarea la acest concurs este individuală.
Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare. Singura excepție admisă va fi pentru elevii clasei a XI-a, anul de completare, care vor fi înscriși la clasa a X-a.
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat cu O.M. Nr. 3109/28.01.2002, art. 3., concursul  se organizează și se desfășoară pe etape. Etapele   Concursului de chimie “Petru Poni” sunt: județeană/municipiul București și națională.
În cadrul etapei  județeane/ a municipiului București, elevii vor susține  câte o probă teoretică, cu durata de 3 ore.
În cadrul etapei naționale, elevii vor susține două probe: o probă teoretică și una practică, fiecare pe durata a 3 ore.
Programele pentru toate etapele, la fiecare nivel de desfăşurare a concursului, sunt prezentate în  anexa 1 a prezentelor precizări.

Informatii suplimentare :

Regulament Petru Poni

Programa Petru Poni

Model tabel elevi inscrisi

Model loturi judetene

Anunțuri