Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei

Obiectivul general al proiectului consta in formarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic de chimie din invatamantul gimnazial si liceal, in vederea imbunatatirii capacitatii acestuia de a utiliza metode interactive de invatare.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Introducerea utilizarii TIC in formarea personalului didactic si perfectionarea cunostintelor acestuia in domeniul TIC prin intermediul unor instrumente moderne inovative de instruire (tehnologii de tip eLearning).
2. Dezvoltarea oportunitatilor de cariera pentru cadrele didactice din grupul tinta prin asimilarea de noi cunostinte, dovedite prin certificate de studii si obtinerea de credite transferabile.
3. Asigurarea calitatii programului de formare a profesorilor, prin monitorizarea permanenta a a activitatilor desfasurate in cadrul proiectului.
4. Crearea unei retele virtuale colaborative intre membrii grupului tinta.

Pe termen lung, aceste cursuri vor contribui la eficientizarea sistemului de predare a stiintelor exacte, prin formarea cadrelor didactice in mediul constituit dintr-o serie de abordari si stiluri de predare moderne, interactive si bazate pe instrumente software specializate, vor ajuta tinerii sa devina cursanti pe deplin autonomi si sa dobandeasca competentele cheie de care vor avea nevoie intr-o societate bazata pe cunoastere.
Integrarea tehnologiei in educatie are o influenta semnificativa asupra dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere.
Schimbarile de fond produse in sistemul de invatamant s-au conturat pe trei directii majore: dotarea scolilor, pregatirea cadrelor didactice si asigurarea resurselor necesare desfasurarii procesului educativ. Conjugarea cu alte directii prioritare, precum asigurarea calitatii in educatie, invatarea pe parcursul intregii vieti sau profesionalizarea meseriei didactice, a condus la necesitatea unei fundamentari teoretice, din punctele de vedere psihologic si pedagogic, in scopul formarii de competente transferabile si al construirii de structuri si operatii mentale, cu o regandire a strategiilor de predare-invatare si a sistemului de invatamant in sine.
In stricta concordanta cu obiectivul general al POSDRU, proiectul contribuie la dezvoltarea si cresterea competitivitatii capitalului uman din educatie, oferind profesorilor de chimie un program de formare profesionala centrat pe tehnici pedagogice interactive si utilizarea instrumentelor TIC moderne in predarea chimiei si a stiintelor exacte. In plus, asigurarea calitatii programului propus si utilizarea metodelor inovatoare de formare profesionala continua contribuie la realizarea obiectivului general al AP1. Totodata, proiectul identifica obiectivele sale specifice ca fiind corespunzatoare celor ale AP1-DMI3, prin furnizarea unui program de perfectionare de calitate, pentru imbunatatirea calificarii cadrelor didactice si a formatorilor din educatie, respectiv imbunatatirea si asigurarea calitatii sistemului de formare initiala si continua a personalului didactic.

Site proiectului poate fi gasit pe internet la adresa http://e-chimie.upb.ro/ . Inscrierile se fac la sectiunea Expresie de interes.

Anunțuri