Inspectoratul Şcolar al Judeţului  Suceava în parteneriat  cu  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi  şi Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”,  organizează  SEMINARUL INTERNAŢIONAL  ,,EDUCAŢIA MILENIULUI III – EDUCAŢIA ECOLOGICĂ„- ediţia a V-a, care are ca obiectiv general diseminarea activităţilor din cadul şcolilor care implementează cu succes  programele internaţionale coordonate de Foundation for Environmental Education şi Centrul Carpato Danubian de Geoecologie Romania. Acţiunea va avea loc în ziua de 29 mai 2010, ora 930,  la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei,  nr. 5, tel. 0230561522/fax. 0230566048 şi  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi, Str. Eudoxiu Hurmuzachi, nr. 7, tel.0230561161.

Motivarea proiectului:

Civilizaţia umană  are un rol foarte important în evoluţia ecosistemelor de pe planeta noastră, omul nu conştientizează rolul deosebit pe care îl are în protejarea mediului. Este esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru mediul înconjurător, pentru ca el să devină conştient că nu este stăpânul naturii, ci parte integrantă a acesteia.

Se impune  o analiză atentă a  impactului activităţilor umane asupra mediului înconjurător  încă de la vârste fragede şi să creăm legăturile cu reprezentanţii comunităţilor şi ai autorităţilor locale, în vederea formării şi dezvoltării aptitudinilor necesare construirii unei societăţi durabile.

Obiective urmărite:

  • Crearea premiselor pentru parteneriate de succes între instituţii guvernamentale şi neguvernamentale care pot influenţa educaţia ecologica aelevilor, între familie, şcoală şi comunitatea locală;
  • Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a prescolarului/elevului/adolescentului pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter ecologic în vederea însuşirii unor cunoştinţe specifice  domeniului ecologic;
  • Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze preşcolarul/ elevul/adolescentul în procesul de protejare a naturii;
  • Încurajarea implicării cadrelor didactice, preşcolarilor/elevilor/adolescentilor şi familiilor acestora în promovarea practicilor ecologice.

Secţiunile propuse:

Secţiunea I: Proiecte de mediu şi referate pe teme ecologice;

Secţiunea a II-a: Concurs şcolar de legislaţie pe probleme de protecţia  mediului;

Secţiunea a III-a: Reviste şcolare pe teme de mediu – concurs;

Secţiunea a IV-a: Expoziţie de postere şi machete pe tematică de protecţia mediului – concurs al elevilor.

Regulament de participare şi informaţii suplimentare se găsesc în anexe!


Seminar International „Educatia mileniului III – Educatia Ecologica” editia a V-a

Invitatie 29 mai 2010

Fisa inscriere seminar

Persoane şi date de contact:

-coordonator regional Program „Eco-Şcoala” inspector şcolar prof. Tatiana Vîntur pe e-mail tatianavintur@yahoo.com

-profesor Liviu Hatnean (0743657036) şi

profesor Cornelia Hatnean (0749637533);

relaţii suplimentare la aceleaşi persoane  pe e-mail, la adresa hatnean@yahoo.com

Anunțuri