Societatea de Chimie din România

– filiala Craiova –

Universitatea din Craiova

– Facultatea de Chimie –

Inspectoratul Şcolar Judeţean – Dolj

organizează

Simpozion naţional de Chimie

Contribuţii la creşterea calităţii
învăţământului şi cercetării în domeniul
chimiei

OBIECTIVELE  SIMPOZIONULUI

Simpozionul îşi propune să constituie un forum pentru schimbul de idei, informaţii şi concepte în domeniul chimiei. Se urmăreşte prezentarea problemelor actuale ale chimiei, încurajarea contactelor ştiinţifice şi cunoaşterea reciprocă a cadrelor didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar precum şi promovarea legăturilor între cercetătorii din învăţământ şi din alte domenii ale activităţii economice. În cadrul simpozionului vor fi prezentate direcţiile majore de cercetare fundamentală şi aplicativă din universităţi şi institute de cercetare.

 

DETALII  ORGANIZATORICE

Lucrările simpozionului se vor desfăşura în incinta Facultăţii de Chimie a Universităţii din Craiova: Calea Bucureşti, nr. 107 I, (Craiova) la data de 21 noiembrie 2009, ora 1000, în amfiteatrul facultăţii (309).

Participanţii la simpozion sunt rugaţi să trimită rezumatul lucrării (lucrărilor) (detalii mai jos), talonul de înscriere completat, precum şi dovada scanată a achitării taxei de participare (şi eventual a faptului ca unul dintre autori este membru al Societăţii de Chimie din România) la adresa de e-mail simona.sbirna@gmail.com, până la 10 nov. 2009.

 

Rezumatele

Acestea vor fi din domeniul chimiei, biochimiei, tehnologiei chimice sau didacticii predării chimiei, vor fi publicate în volum cu ISBN, la Editura Universitaria Craiova.

Ele nu trebuie să depăşească 200 de cuvinte şi vor fi redactate în limba română, Word, format A4,

Times New Roman 13, la 1½ rânduri. Titlul – Times New Roman 13, bold, cu majuscule, iar autorii – Times New Roman 11, italic, precizandu-se instituţia de învăţămant unde activeaza fiecare autor.

Taxa  de  participare

Aceasta este de 50 RON/lucrare (daca unul dintre autori este membru al Societăţii de Chimie din România taxa este redusă la 25 RON/lucrare). Aceasta asigură primirea programului şi a volumului de rezumate.

Taxa specificată mai sus se va mări cu 15 RON/lucrare pentru participanţii care nu se pot prezenta, din motive obiective, la simpozion, dar doresc primirea prin poştă a programului şi a volumului de rezumate.

 

Taxa de participare se va vira în contul:

2511.A01.0.4164391.0134.ROL.1,

Cod IBAN RO73RNCB0134041643910001

(titular: Fundaţia I. G. Murgulescu).

 

Cazare

Se poate asigura cazare la Casa Universitarilor din Craiova, în limita locurilor disponibile (8 locuri)

Preţul este de 95 RON/persoană/zi. Participanţii interesaţi sunt rugaţi să telefoneze în vederea rezervării camerei, la unul dintre telefoanele de mai jos, pană la aceeaşi dată (10 noiembrie 2009).

Persoană de contact

Conf. dr. Simona Sbîrnă

e-mail: simona.sbirna@gmail.com

tel. 0351.41.29.28 sau 0724.01.00.31

 

Anunțuri