CERCUL SUCEAVA-GIMNAZIU

Responsabili de cerc: prof. Lazarovici Ecaterina

SEMESTRUL I

Tema 1

“Proiectarea didactică din perspectiva unui curriculum centrat pe competenţe. Documente curriculare: programe şcolare, planificări ale materiei la disciplina chimie, portofoliul  profesorului de chimie”

Forme de realizare:

 • Ateliere metodice de proiectare didactică
 • Dezbatere pe marginea  programelor disciplinei Chimie
 • Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie

Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Suceava

Data: 12 noiembrie 2009, ora 10,00

Cine răspunde: Prof.Voinescu Camelia/ Profesorii din catedră

SEMESTRUL II

Tema 2

“Utilizarea auxiliarelor  didactice în predarea – învăţarea chimiei’’

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Utilizarea eficientă a softurilor educaţionale, a caietelor speciale etc. în lecţia de chimie
 • Noutăţi editoriale în specialitate
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII Zvoriştea

Data: 15 mai 2010, ora 10,00

Cine răspunde: Profesorii din catedră

CERCUL SUCEAVA-LICEU

Responsabili de cerc: prof. Strugariu Aurelia

SEMESTRUL I

Tema 1

“Abordarea interdisciplinarặ a noţiunilor de chimie”.

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativặ.
 • Dezbatere pe marginea  termenilor de interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, pluri-disciplinaritate in contextul exploziei informaţionale.
 • Prezentarea  de planuri de lecţie, fişe de activitate, teste abordate interdisciplinar.

Locul de desfăşurare: Şcoala Creştină „Filadelfia” Suceava

Data: 12 noiembrie 2009, ora 12,00

Cine răspunde: Prof. Bucaciuc  Camelia/ Profesorii din catedră

SEMESTRUL II

Tema 2

“Modalitặţi alternative de evaluare la obiectul chimie.”

Forme de realizare:

 • Prezentarea  unei  activitặţi  de  evaluare  folosind  metoda  portofoliului
 • Utilizarea eficientă a  metodelor de evaluare alternativặ  adaptate la profilul şcolii-dezbatere.
 • Importanţa  modalitặţilor de evaluare alternativặ in contextul  adaptặrii curriculumului  la necesitặţile şi cerinţele elevilor.
 • Noutăţi editoriale în specialitate

Locul de desfặşurare: Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”  Suceava

Data: 29 aprilie 2010 , ora 12,00

Cine răspunde: Prof. Tặbuşcặ  Viorela/ Profesorii din catedră.

CERCUL  FĂLTICENI-GIMNAZIU

Responsabili de cerc: prof. POPA- ION OLGUTA

SEMESTRUL I

Tema 1

“Proiectarea didactică din perspectiva unui curriculum centrat pe competenţe. Documente curriculare: programe şcolare, planificări ale materiei la disciplina chimie, portofoliul  profesorului de chimie”

Forme de realizare:

 • Ateliere metodice de proiectare didactică
 • Dezbatere pe marginea  programelor disciplinei Chimie
 • Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie

Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII Preuteşti

Data: 19 noiembrie 2009, ora 11,00

Cine răspunde: Prof. Cerbu Alina Andreea/ Profesorii din catedră

SEMESTRUL II

Tema 2

“Utilizarea auxiliarelor  didactice în predarea – învăţarea chimiei’’

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Utilizarea eficientă a softurilor educaţionale, a caietelor speciale etc. în lecţia de chimie
 • Noutăţi editoriale în specialitate
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I –VIII Hârtop

Data: 28 mai 2009, ora 11,00

Cine răspunde: Prof. Irimia –Puiţău Anca/ Profesorii din catedră

CERCUL  FĂLTICENI-LICEU

Responsabili de cerc: prof. Oniciuc Liliana

SEMESTRUL I

Tema 1

“Precesul de predare-învăţare-evaluare din perspectiva unui curriculum centrat pe competenţe.”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă – clasa a XI
 • Diseminare proiect Ldv – Sevilla, Spania, 2009
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni

Data: 29 octombrie 2009, ora 11,00

Cine răspunde: Prof. Iruc Rodica, Prof. Bădărău Gabriela, Prof. Popa Ion Olguţa

SEMESTRUL II

Tema 2

“Studiul chimiei din perspectiva examenelor naţionale şi admiterii în învăţământul superior”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Diseminare lucrare doctorat
 • Rezolvări itemi pentru Bacalaureat
 • Noutăţi editoriale în specialitate

Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni

Data: 24 aprilie 2010, ora 11,00

Cine răspunde: Prof. Nistor Carmen, Prof. Niţă Axinia, Prof. Amariei Maria

CERCUL RĂDĂUŢI-GIMNAZIU

Responsabil de cerc: prof. Hatnean Cornelia

SEMESTRUL I

Tema 1

“Proiectarea didactică din perspectiva unui curriculum centrat pe competenţe. Documente curriculare: programe şcolare, planificări ale materiei la disciplina chimie, portofoliul  profesorului de chimie”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Ateliere metodice de proiectare didactică
 • Dezbatere pe marginea  programelor disciplinei chimie
 • Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie

Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Horodnic de Sus

Data: 12 noiembrie 2009, ora 11,00

Cine răspunde: prof. Mihalescu Liliana – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Horodnic de Sus -activitate demonstrativă; prof. Hriţ Adriana – Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Horodnic de Sus; prof. Capţan Maria – Elena – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Rădăuţi.

SEMESTRUL II

Tema 2

“Utilizarea auxiliarelor  didactice în predarea – învăţarea chimiei’’

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Utilizarea eficientă a softurilor educaţionale, a caietelor speciale etc. în lecţia de chimie
 • Noutăţi editoriale în specialitate
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII  Gălăneşti

Data: 13 mai 2010, ora 11,00

Cine răspunde: prof. Ichim Constantin – Şcoala cu clasele I-VIII  Gălăneşti – activitate demonstrativă; prof. Rusu Marta – Şcoala cu clasele I-VIII  Bivolărie; prof. Ţofei Gela – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 Rădăuţi.

CERCUL RĂDĂUŢI-LICEU

Responsabili de cerc: prof. Hatnean Liviu

SEMESTRUL I

Tema 1

“Proiectarea didactică din perspectiva unui curriculum centrat pe competenţe. Documente curriculare: programe şcolare, planificări ale materiei la disciplina chimie, portofoliul  profesorului de chimie”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Rolul experimentelor chimice în formarea competenţelor elevilor
 • Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic ” Laţcu Vodă” Siret

Data: 05 noiembrie 2009, ora 11,00

Cine răspunde: prof. Huţanu Cristina – lecţie; prof. Ilovan Doina-referat;

Moderator: prof. Hatnean Liviu

SEMESTRUL II

Tema 2

“Utilizarea auxiliarelor  didactice în predarea – învăţarea chimiei’’

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Utilizarea eficientă a softurilor educaţionale, a caietelor speciale etc. în lecţia de chimie
 • Dezbatere pe marginea  temei
 • Apariţii editoriale în chimie şi fizică

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Rădăuţi

Data: 06 mai 2010, ora 11,00

Cine răspunde: prof. Manole Mircea – lecţie; prof. Corogoda Elena- referaat;

Moderator: prof. Hatnean Liviu

CERCUL ZONA DE MUNTE -GIMNAZIU

Responsabili de cerc: prof. Ichim Belamia

SEMESTRUL I

Tema 1

“Proiectarea didactică din perspectiva unui curriculum centrat pe competenţe. Documente curriculare: programe şcolare, planificări ale materiei la disciplina chimie, portofoliul  profesorului de chimie”

Forme de realizare:

 • Ateliere metodice de proiectare didactică
 • Dezbatere pe marginea  programelor disciplinei chimie
 • Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie

Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele. I –VIII Neagra Şarului , com . Şaru Dornei

Data: 22 octombrie 2009 , ora 11,00

Cine răspunde: prof. Kuczak Ciofu Mirela/ Profesorii din catedră

SEMESTRUL II

Tema 2

“Utilizarea auxiliarelor  didactice în predarea – învăţarea chimiei’’

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă
 • Utilizarea eficientă a softurilor educaţionale, a caietelor speciale etc. în lecţia de chimie
 • Noutăţi editoriale în specialitate
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele. I –VIII  nr. 2 George Voevidca C – lung  Moldovenesc

Data: 20 mai 2010, ora 11,00

Cine răspunde: prof. Baltag Maria. Profesorii din catedră

CERCUL ZONA DE MUNTE – LICEU

Responsabili de cerc: prof. Buţincu Gheorghe

SEMESTRUL I

Tema 1

“Strategii didactice de succes utilizate în învăţarea chimie. Metode de învăţare eficientă.”

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă  Metode de rezolvare rapidă a problemelor de chimie
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic “Ion Luca” Vatra Dornei

Data: 22 octombrie 2009 , ora 11,00

Cine răspunde: Prof. Buţincu Gheorghe/ Profesorii din catedră

SEMESTRUL II

Tema 2

“Utilizarea tehnologiei pentru îmbunătăţirea procesului de predarea – învăţare-evaluare’

Forme de realizare:

 • Lecţie demonstrativă : Tipuri de reacţii chimice în chimia organică
 • Referat  metodic
 • Noutăţi editoriale în specialitate
 • Dezbatere pe marginea  temei

Locul de desfăşurare: Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului

Data: 13 mai 2010, ora 11,00

Cine răspunde: prof. Zup Mariana/ Profesorii din catedră

In fisierul alaturat puteti regasi informatiile de mai sus : Cercuri chimie 2009-2010

Anunțuri