Regulament

Concursul ChimeXpert se desfasoară în patru etape:

Etapa 0 – Înscrierea 1 octombrie – 15 noiembrie 2009

Înscrierea va începe în data de 1 octombrie 2009 si se va încheia pe data de 15 noiembrie. Concurenţii vor completa formularul de inscriere de pe site-ul concursului http://www.chimexpert.ro

Dupa ce s-a inscris pe site-ul concursului fiecare concurent va primi confirmarea înscrierii si un cod de 4 cifre xxxx pe adresa de e-mail personală.

În momentul plăţii taxei de participare, pe formular, la rubrica scopul depunerii (sau cu semnificatie asemănătoare) , se va completa  textul Taxa concurs concurent nr. xxxx , unde xxxx este un codul de 4 cifre primit dupa ce s-au inscris pe site.

Cont Romania (RON):

Taxa de participare (40RON) se va depune in cont:
BCR Agentia Horea Satu Mare
COD IBAN RO70 RNCB0226012220160001
CIF 15070160
Titular credit :
Asociatia BIO-INVENT O.N.G.

SAU

Cont International (EURO):

Taxa de participare (12EURO) se va depune in cont:
BCR Agentia Horea Satu Mare
Cod IBAN : RO37RNCB0226012220160013
CIF 15070160
SWIFT : RNCB RO BU

Titular credit :
Asociatia BIO-INVENT O.N.G.

După ce concurentul a platit taxa de concurs, va fi validat şi va putea accesa subiectele etapei I.

Etapa I. 16 noiembrie – 20 decembrie 2009

Este formată din trei serii de subiecte.

Subiectele pentru etapa I vor fi elaborate de o comisie de specialitate, formată din profesori de chimie din învăţământul preuniversitar.

a) Structura subiectelor va fi următoarea:
Test grila cu 40 întrebari care sunt în concordanţă cu programa scolară, inclusiv curriculumul diferenţiat (extinderile) de la clasa respectivă.
b) Subiectele (testele) vor putea fi accesate de concurenţi din propriul cont deschis în etapa 0 (prin logare), timp de o săptămână, de la data la care au fost afişate pe site.
c) Concurenţii vor trimite rezolvările, tot din propriul cont pâna in ultima zi a etapei respective (NU se mai aplica limitarea de 48 de ore de la prima accesare a subiectului respectiv).
d) Corectarea lucrărilor se va face automat, pe site, fiecare concurent va putea vizualiza punctajul sau, la finalul etapei I respective dupa ce se va face evaluarea.
e) Clasamentul final va apare pe site, în momentul în care expiră data limita a trimiterii rezolvarilor seriei 3.
f) Cei care depăsesc data limita de trimitere a rezolvărilor, pot trimite rezolvările etapei anterioare împreuna cu rezolvările etapei actuale, dar vor fi depunctaţi cu 20% din punctajul obţinut la etapa restantă.
g) Toţi concurenţii care rezolvă cele 3 teste ale etapei I se califică la faza zonală.

Etapa I va fi împartită în 3 serii, pentru fiecare serie existând un test diferit

Seria 1 16 noiembrie 2009
Seria 2 29 noiembrie 2009
Seria 3 13 decembrie 2009
Afisarea rezultatelor si a baremelor 19 decembrie 2009

Etapa II. (Chimexpert zonal) 20 februarie 2010

a) Subiectele pentru etapa a II-a vor fi elaborate de comisia de specialitate de la pct. 1, şi vor conţine întrebări cu răspuns la alegere de genul celor de la etapa I

b) În etapa a II-a, concurenţii vor susţine un test grilă cu durata de 2 ore. Testul tip grilă va conţine întrebări teoretice, calcule chimice si întrebări a căror rezolvare necesită interpretarea unui experiment efectuat de concurenţi în etapa I.

c) Etapa a II-a se va desfaşura în centrele zonale si vor participa  concurenţii care au trimis rezolvările la toate cele trei serii ale etapei I.

d) Calificarea concurenţilor la faza internaţională se va face astfel:

La fiecare nivel de clasă (din centrul zonal) se califică un număr de X elevi din 10X concurenţi participanţi la faza zonală. În cazul în care numărul X nu este număr întreg, acesta se rotunjeşte in sus dacă zecimala depăşeşte sau este egală cu 0,5 şi în jos  daca se situează sub această valoare.

Concurenţii calificaţi vor fi informaţi asupra faptului ca in urmatoarea fază a concursului trebuie sa prezinte un poster ştiinţific de format A1 (594 x 841 mm), elaborat pe baza unor observatii proprii din domeniul chimiei aplicate.

Etapa III. 16-18 aprilie 2010

a) Etapa a III-a, faza internaţionala, va consta in 2 probe:

1) Proba scrisă – 3 ore, care va cuprinde  subiecte de tipul celor descrise la etapa I şi II .
2) Proba de evaluare a posterului:
– elevii participanti la concurs vor raspunde intrebarilor formulate de comisia de evaluare.

b) Comisia va evalua posterele conform urmatoarelor criterii:
– conţinutul ştiintific
– originalitatea lucrării
– modul de expunere
– capacitatea de a comunica şi de a raspunde întrebărilor adresate
c) Rezultatul final va fi dat calculând punctajul obţinut de fiecare concurent la cele două probe, dupa cum urmeaza:
– proba teoretica – 60 %
– proba de evaluare a posterului – 40 %

Diplome şi premii.

a) Etapa I:
– toţi profesorii care au elevi participanţi la concurs vor primi diplome care sa ateste daruirea profesionala si munca devotata in pregatirea propriilor elevi.
b) Etapa a II-a:
– Premiul I – pentru elevii care din punctajul maxim realizeaza cel putin 90 %
– Premiul II – pentru elevii care din punctajul maxim realizeaza cel putin 80 %
– Premiul III – pentru elevii care din punctajul maxim realizeaza cel putin 70 %
– Mentiune – pentru elevii care din punctajul maxim realizeaza cel putin 60 %
c) Etapa a III-a:
– Excelenta I  locul 1  – 100 euro
– Excelenta II  locul 2 – 75 euro
– Excelenta III locul 3 – 50 euro
– Excelenta IV locul 4 – 100 RON.

– Premiul I – pentru toti elevii care din punctajul maxim realizeaza cel putin 90 %
– Premiul II – pentru toti elevii care din punctajul maxim realizeaza cel putin 80 %
– Premiul III – pentru toti elevii care din punctajul maxim realizeaza cel putin 70 %
– Mentiune – pentru toti elevii care din punctajul maxim realizeaza cel putin 60 %

Observatii :

1.Vor fi premiati profesorii care elaborează subiecte.

2.Taxa de participare la concurs in valoare de 40 RON va fi utilizata pentru premierea elevilor, a profesorilor si pentru consumabilele necesare etapei I, II si III.

3.Centrele zonale vor fi repartizate dupa inscriere

Concursul se va desfăsura începând cu data de 1 octombrie, având urmatoarele etape principale:
Etapa 0 (Inscrierea)
– 15 septembrie – 15 noiembrie 2009

Etapa I (Chimexpert Online)
– 16 noiembrie – 19 decembrie 2009


Etapa II (Chimexpert zonal)
– 20 februarie 2010


Etapa III (Chimexpert International)
– 16-18 aprilie 2010

Reclame