Programele  şcolare

Invăţămînt primar

  • Programa şcolară Cunoaşterea mediului, cls. I şi a II-a, aprobată prin O.M. Nr. 4685/05.08.2003 ;
  • Programa şcolară Ştiinţe ale naturii, cls. a III-a, aprobată prin O.M. Nr. 5198/01.11.2004 ;
  • Programa şcolară Ştiinţe ale naturii, cls. a IV-a, aprobată prin O.M. Nr. 3919/20.04.2005.

Invăţămînt gimnazial

  • Programele şcolare de Chimie, cls. a VII-a  –  a VIII-a, aprobate prin O.M. Nr. 5097/09.09.2009 ;
  • Programa şcolară de Chimie pentru cls a VIII-a intră în vigoare începând cu acest an şcolar 2009- 2010.

Invăţământ liceal

  • Programe  de Chimie, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a aprobate prin O.M. Nr. 5099/09.09.2009 ;
  • Programele  pentru Ştiinţe, cls a XI-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecar- documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 3252/13.02.2006 ;
  • Programele  pentru Ştiinţe, cls a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecar- documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006 ;
  • Programa  Metodica predării Ştiinţelor Naturii, cls a XII-a, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare aprobată prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006).

SAM-clasa a X-aprograma de Chimie aprobată prin O.M. Nr. 3552/08.04.2004.

Mai jos puteti gasi programele scolare pentru disciplinele Chimie si Stiinte aprobate pentru anul scolar in curs.

ORDINUL MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII NR. 5099

CHIMIE CLASA A IX-A

CHIMIE CLASA A X-A

CHIMIE CLASA A XI-A

CHIMIE CLASA A XII-A

ORDINUL MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII NR. 5097

ORDINUL MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII NR. 5098

CHIMIE CLASELE VII-VIII

STIINTE CLASA A XI-A FILIERA VOCATIONALA, PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA INVATATOR-EDUCATOARE

STIINTE CLASA A XI-A FILIERA TEORETICA, PROFIL UMANIST

SPECIALIZAREA FILOLOGIE

STIINTE CLASA A XI-A FILIERA VOCATIONALA, PROFIL TEOLOGIC

FILIERA VOCATIONALA, PROFIL PEDAGOGIC

STIINTE CLASA A XII-A FILIERA VOCATIONALA, PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA INVATATOR-EDUCATOARE

STIINTE CLASA A XII-A FILIERA TEORETICA, PROFIL UMANIST

SPECIALIZAREA FILOLOGIE

STIINTE CLASA A XII-A FILIERA VOCATIONALA, PROFIL TEOLOGIC

FILIERA VOCATIONALA, PROFIL PEDAGOGIC

CENTRALIZATOR PROGRAME SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2009/2010

Anunțuri