Direcţii principale de pregătire:

  • Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile – cadru şi programele şcolare în vigoare ;
  • Pregătirea de specialitate şi metodică ;
  • Utilizarea manualelor şcolare şi a ghidurilor metodologice pentru disciplinele chimie şi ştiinţe ;
  • Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de ştiinţe ;
  • Dotarea cabinetelor de chimie şi utilizarea programului AEL în predare/învăţare/evaluare .
Anunțuri