Planurile –cadru valabile în anul şcolar 2009-2010

  • Planurile-cadru pentru clasele  I-VIII, aprobate prin OM Nr. 3638/11.04.2001.
  • Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele IX-XII, filierele teoretică cursuri de zi, aprobate prin OM Nr. 3410/16.03.2009.
  • Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele IX-XII, filieră vocaţională, profil artistic, cursuri de zi, aprobate prin OM Nr. 4856/31.08.2009.
  • Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, aprobate prin OM Nr. 3411/16.03.2009.
  • Planurile-cadru de învăţământ pentru:clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii;clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a, XII şi a XII-a/a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică cursuri de zi şi seral,  aprobate prin OM Nr. 3412/16.03.2009.

Dand un click pe fisierele alaturate puteti vizualiza planurile-cadru de invatamant.

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASA A X-A
SCOALA DE ARTE SI MESERII

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASA A X-A
FILIERA TEHNOLOGICĂ

PLAN-CADRU DE INVĂŢĂMÂNT
AN DE COMPLETARE, CLASA A XI-A

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEU
FILIERA TEHNOLOGICĂ

ORDINUL MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII NR. 3412

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASA A IX-A
FILIERA TEHNOLOGICĂ

ORDINUL MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII NR. 3411

Anunțuri