În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de specialitate se va urmări cu precădere:

  • Cunoaşterea programei şcolare ;
  • Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în  cadrul programei şcolare ;
  • Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a  conţinuturilor în funcţie de competenţele specifice vizate ;
  • Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate ;
  • Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi ;
  • Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare ;
  • Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării.
Reclame